Anonim
Image

Förfarandet för att mäta avgastoxicitet har länge utvecklats. Bilen körs till ett stativ med löpande trummor, en korrugerad slang sätts på avgasröret, och medan motorn arbetar på en viss cykel analyseras gaskompositionen "vid utandning". Vid Ford Research Center i Aachen (Tyskland) tvivlade de på att resultaten på detta sätt erhållits på riktigt utsläpp på stadens gator.

På laboratoriet utspäds provet med absolut ren filtrerad luft före mätning, och det finns alltid föroreningar i atmosfären - åtminstone avgaser från andra bilar. Ämnen interagerar, sönderdelas delvis, och sotmikropartiklar håller fast vid droppar av dimma och ändrar också egenskaperna och graden av skadlighet.

Därför skulle det enligt forskarna vara mer korrekt att göra mätningar direkt på vägarna i en antennplum bakom testbilen.