Anonim
Image

Så engelska förare kommer snart att kunna sjunga, hängande sin bil med nya laser “Pilot” laserdetektorer. Och vad - i Storbritannien är sådana enheter tillåtna.

Det nya radardetektorens särdrag är att den är utrustad med två linser, och därför att den är monterad på vindrutan kommer den att fånga polisstrålar både framför och bakom.

Men ändå kan en "pilot" inte göra. Faktum är att stråldiametern för en polislasarradar inte överstiger 200 mm vid avstånd av storleksordningen 200–500 m. Men ordningsskyddet siktar som regel inte mot glaset utan utanför bältet - mot nummerskylten. Så du måste sätta ett par fler detektorer utanför. I detta fall är "Laser Pilot" fukt- och smutsbeständig och möjliggör integration av flera enheter i ett enda nätverk. Varhelst strålen träffar ljuder ett larm i cockpiten.