Anonim

Enligt uttalandet från Yulia Zvorykina, chef för avdelningen för investeringar och ekonomi vid Rysslands transportministerium, på konferensen "Unified Transportsystem of Ryssland: Utvecklingsstrategi, innovation, kvalitet på tjänster, effektivitet", hanterade det federala målprogrammet "Modernisering av Rysslands transportsystem" sina uppgifter. Dessutom planeras programmet vara klart ett år före den tillkännagivna tidsfristen, och redan från 2010 för att inleda en ny etapp i utvecklingen av transportkomplexet.

Verktygen som planeras användas för att implementera den nya etappen bör vara marknadsorienterade. Och sådana implementeringsmekanismer finns redan, i första hand inkluderar de offentlig-privata partnerskap. Det är på PPP: s principer som den ska utföra konstruktionen av betalda