Anonim

Sex månader senare ärver jag min fars bil, men jag behöver den inte. Kan jag sälja det nu? Och måste du registrera dig själv innan detta?

Efim, Perm

Image

Läsarens fråga besvaras av chefen för Huvuddirektoratet för trafiksäkerhet vid Rysslands inrikesministerium, generallöjtnant för polisen Mikhail Chernikov.

Relaterade material Image Fullmakten för bilen förklarades ogiltig. Vad du ska göra

Tills du ingår i arvsrätten har du inte rätt att disponera över egendom som tidigare ägs av din far. Således är det ännu inte möjligt att sälja en bil.

I enlighet med reglerna för statlig registrering av motorfordon och släpvagnar för dem i trafikpolisen vid Rysslands inrikesministerium, godkänd på order av Rysslands ministerium för inrikesfrågor av den 26 juni 2018 nr 399, vid överföring av äganderätten till fordonet som erhållits genom arv till tredje part, dess registrering för arvingarna krävs inte.

  • Jag köpte en bil i Moskva, men jag hade inte tid att utfärda en försäkring. Det är nödvändigt att köra den till en annan stad, utan en "medborgare" är det skrämmande, men du måste gå … För de som är i den här situationen finns det tre vägar ut och alla beskrivs i denna publikation.
Image